โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน และเนอสเซอรี่

136/109 ม. พิพรพงษ์ 1 ซ.วิภาวดี 41 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2533-6363 , 0-2998-1414
Fax. 0-2998-1414