ข่าวสาร และกิจกรรม

Project บ้าน

งานประจำ ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเกียรติบัตร หนูน้อยนักออม ปีการศึกษา 2560

Open House อนุบาล 1-2

Open House อนุบาล 3

กิจกรรม งานกีฬาสีเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน

กิจกรรมวันพ่อ 2560 p.2

กิจกรรมวันพ่อ 2560 p.1

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมหนูน้อยร่าเริงธีมปิ่นโต