ข่าวสาร และกิจกรรม

กิจกรรมวันออม 28 ก.พ.62

กิจกรรมวันพ่อ 4 ธันวาคม 2561

Project บ้าน

งานประจำ ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเกียรติบัตร หนูน้อยนักออม ปีการศึกษา 2560

Open House อนุบาล 1-2

Open House อนุบาล 3

กิจกรรม งานกีฬาสีเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน

กิจกรรมวันพ่อ 2560 p.2

กิจกรรมหนูน้อยร่าเริงธีมปิ่นโต